Taijiquan-wang-hai-jun Section


The Wang Hai Jun section contains the following information:


1. A biography of Wang Hai Jun

2. Details of Wang Hai Jun's next Limerick Seminar, including directions

3. Details of all Wang Hai Jun's Limerick seminars for the year

3. Details of Wang Hai Jun's DVD's and where you can buy them

4. Details of Wang Hai Jun's Summer 2016 Dublin Laojia Erlu Training Camp

5. Pointer to Wang Hai Jun's Website